Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Regulaminu różnica między stawkami BID i OFFER na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika na Fixingu dla wszystkich instrumentów czyli FRA IRS I OIS nie może być większa niż 10 punków bazowych.

W chwili obecnej zgodnie z regulaminem Fixing nie jest transakcyjny, a wiec banki nie mają obowiązku zawierania transakcji FRA, IRS ani OIS IRS po zgłoszonych Kwotowaniach.

footer