Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

W związku z wycofaniem deklaracji uczestnictwa w fixingu FRA, IRS i OIS przez Bank Millennium S.A., poniżej publikujemy listę uczestników fixingu od dnia 18 lipca 2016 r. Od tego dnia w fixingu będzie uczestniczyć minimalna liczba uczestników.

Lista banków uczestników fixingu FRA, IRS i OIS od dnia 18 lipca 2016:

1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

2. BANK ZACHODNI WBK S.A.

3. mBANK S.A.

4. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

5. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

footer