Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

W związku z wycofaniem deklaracji uczestnictwa w Fixingu FRA i IRS przez ING Bank Śląski SA poniżej publikujemy listę uczestników fixingu od dnia 09 września 2015r

 

Lista banków fixingów FRA I IRS  od dnia 9 września 2015:


1. BANK MILLENNIUM S.A.

2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

3. BANK ZACHODNI WBK S.A.

4. mBANK SA SA

5. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

6. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

footer