Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

W związku z wycofaniem deklaracji uczestnictwa w Fixingu OIS przez ING Bank Śląski SA poniżej publikujemy listę uczestników fixingu od dnia 02 lipca 2015r

Uczestnicy Fixingu OIS od dnia 02 lipca 2015 roku w kolejności alfabetycznej:

1. BANK MILLENNIUM S.A.

2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

3. BANK ZACHODNI WBK S.A.

4. mBANK SA

5. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI - BANK POLSKI S.A.

 

footer