ACI Polska wspólnie z Central & Eastern Europe Training Advisory oraz pozostałymi partnerami strategicznymi ITMA, GPW Benchmark, Bloomberg, Deloitte, Six zaprasza na pierwszy Kongres Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej w Polsce.

Poniżej broszura Kongresu. Harmonogram Kongresu może ulec nieznacznej modyfikacji.

Zarząd ACI

pdfPobierz broszurę informacyjną Kongresu

footer