Nowelizacja rozporządzenia BMR (wyłączenie niektórych walutowych wskaźników referencyjnych i wyznaczanie zamienników)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0168

 

footer