Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Profesor Andrzej Sławiński, członek honorowy ACI Polska, jest Członkiem Niezależnym Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark, wskazanym przez nasze stowarzyszenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR ACI Polska posiadało będzie Status Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym. W pracach Komitetu Nadzorczego w roli obserwatora będzie uczestniczył dr Wojciech Galiński, członek Zarządu.

footer