Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Oświadczenia ESMA_EBA Principles for Benchmark setting processes in the EU

http://www.acipolska.pl/regulacje/regulacje-eu/eba-esma.html