Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Aktualna wartość Indeksu WIBID/WIBOR


Źródło: gpwbenchmark.pl


Termin WIBID WIBOR Godzina Data
ON 1,32 1,58 11:00:00 17 NOV 2017
TN 1,32 1,58 11:00:00 17 NOV 2017
SW 1,40 1,60 11:00:00 17 NOV 2017
2W 1,42 1,62 11:00:00 17 NOV 2017
1M 1,46 1,66 11:00:00 17 NOV 2017
3M 1,53 1,73 11:00:00 17 NOV 2017
6M 1,61 1,81 11:00:00 17 NOV 2017
9M 1,63 1,83 11:00:00 17 NOV 2017
1Y 1,65 1,85 11:00:00 17 NOV 2017Zabroniona jest dalsza dystrybucja fixingów przez podmioty trzecie na innej stronie internetowej lub wykorzystywania danych do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody GPW Benchmark SA.