Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska 2022

Potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ACI Polska.

W dniu: 21 kwietnia 2022 (czwartek)
Miejsce: WZC będzie przeprowadzone w formie zdalnej, w Wirtualnym Pokoju dedykowanym do tego wydarzenia (aplikacja Zoom dostępna na telefon i PC)
Sposób głosowania: w formie zdalnej przez spersonalizowany link
Godzina: 18:00 - Wirtualny Pokój WZC w aplikacji Zoom
Godzina: 19:00 - Głosowanie zdalne WZA24

Obie obecności są od siebie niezależne. Do niniejszego zgłoszenia otrzymacie potwierdzenie z linkiem do Zoom. Na 2 dni przed WZC otrzymacie link od WZA24, gdzie również należy się zalogować, aby móc uczestniczyć w głosowaniu.

Obecność w Wirtualnym Pokoju nie jest potwierdzeniem kworum. Kworum liczone jest jedynie w systemie do głosowania. Obecność i odrobina cierpliwości o godzinie 19:00 w systemie WZA24 daje nam szansę kworum.Imię

Pole wymagane

Nazwisko

Pole wymagane

Instytucja

Pole wymagane

Podaj nazwę instytucji lub firmy, jeśli wybrano opcję "Żadna z powyższych"

Pole wymagane

Departament

Pole wymagane

Podaj nazwę departamentu, jeśli wybrano opcję "Żaden z powyższych"

Pole wymagane

Adres e-mail

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.

Wyrażam zgodę na przekazanie mojego imienia oraz nazwiska firmie VINI E AFFINI w celu odebrania upominku (Osoby z Warszawy będą mogły odebrać upominek w jednej z 3 lokalizacji w Warszawie. Prezent do odbioru tylko dla osób osobiście uczestniczących w WZC. Szczegóły dotyczące odbioru prezentu podamy wkrótce.)

Pozycja wymaganaWyrażenie zgody jest niezbędne, aby wziąć udział w WZC.

Będę osobiście głosowała/głosował na WZC ACI

Pozycja wymagana

W związku z moją nieobecnością na WZC ACI przekazałam/łem pełnomocnictwo

Nieprawidłowe dane

Imię i nazwisko osoby, której przekazano pełnomocnictwo

Pole wymagane

Instytucja Pełnomocnika

Wybierz co najmniej jedną pozycjęAkceptacja warunków jest niezbędna, aby przekazać pełnomocnictwo.


Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane będą przetwarzane przez ACI Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 31 lok 1A, w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez ACI Polska, związanych z szeroko pojętym rynkiem międzybankowym oraz w celu utrzymywania kontaktu z pracownikami Treasury. Zgadzając się na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji dotyczących m.in. projektów szkoleniowych, projektów legislacyjnych, korespondencji dotyczącej istotnych zagadnień z obszaru Treasury, a także inicjatyw jakie podejmuje Stowarzyszenie w związku ze swoją działalnością statutową.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym również prawo do cofnięcia zgody. Państwa dane nie będą profilowane.


Wyrażenie zgody jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.

footer