Płynność na rynkach USD, EUR i PLN

Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie mają przyjemność zaprosić na szkolenie:

Płynność na rynkach USD, EUR i PLN

Szkolenie poprowadzi Arkadiusz Balcerowski, CFA.
Szkolenie odbędzie się w języku polskim.

Termin: 14 czerwca 2023 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa, GPW, ul. Książęca 4, Sala 2003

Godziny szkolenia: 14:00-17:00, sala dostępna od 13:30Koszt szkolenia wynosi 800 PLN netto. Całkowity koszt brutto wynosi 984 PLN (VAT 23%)
Koszt szkolenia dla Członka ACI wynosi 200 PLN netto. Całkowity koszt brutto dla członka ACI wynosi 246 PLN (VAT 23%).
Cena zawiera koszt szkolenia i serwis kawowy.

Członkostwo będzie weryfikowane. Z uwagi na ograniczaną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Członkowie ACI mają pierwszeństwo.

Zapisanie się na szkolenie i nie wzięcie udziału w nim bez poinformowania o tym fakcie nie później niż 24h przed wydarzeniem, będzie skutkowało obowiązkiem wniesienia pełnej opłaty.
Potwierdzenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.

Imię

Pole wymagane

Nazwisko

Pole wymagane

Adres e-mail uczestnika

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail uczestnika

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.

Członkostwo w ACI Polska

Prosimy wybrać jedną z opcji

Instytucja

Pole wymagane

Podaj nazwę firmy lub instytucji, jeśli nie ma jej na powyższej liście

Pole wymagane


Prosimy o podanie adresu, na jaki należy wystawić fakturę za szkolenie:Imię i Nazwisko / Firma

Pole wymagane

Ulica

Pole wymagane

Kod pocztowy

Pole wymagane

Miejscowość

Pole wymagane

NIP

Pole wymagane

Adres e-mail, na który ma być wysłana faktura (prosimy powtórzyć adres uczestnika lub podać adres właściwy do korespondencji w sprawie faktur)

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail do faktury

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.


Informujemy, że niniejsze szkolenie odbywa się dzięki współpracy edukacyjnej pomiędzy ACI Polska i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rzecz rozwoju rynku finansowego. Serdecznie dziękujemy GPW za wsparcie w organizacji wydarzenia.


Wyrażenie zgody jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.


Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym również prawo do cofnięcia zgody. Państwa dane nie będą profilowane.

Dane będą przetwarzane przez ACI Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 31 lok 1A, w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez ACI Polska, związanych z szeroko pojętym rynkiem międzybankowym. Zgadzając się na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji dotyczących m.in. projektów szkoleniowych, projektów legislacyjnych, korespondencji dotyczącej istotnych zagadnień z obszaru Treasury, a także inicjatyw jakie podejmuje Stowarzyszenie w związku ze swoją działalnością statutową.


footer