Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.

Zmiany wśród Panelistów stawki POLONIA

Warszawa, 31 października 2014

Szanowny Państwo,

Pragniemy przypomnieć, iż w dniu 31 października br nastąpiło połączenie prawne PKO Bank Polski SA z Nordea Bank Polska SA. PKO Bank Polski poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Nordea Bank Polska SA

PKO Bank Polski SA przejmuje prawa i obowiązki Nordea Bank Polska SA, w tym również obowiązek przesyłania danych do indeksu POLONIA zgodnie z podpisaną przez Nordea Bank Polska SA deklaracją przystąpienia do Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

W związku z powyższym przypominamy, że Banki uczestniczące w Fixingu powinny pamiętać o uwzględnianiu jedynie PKO Bank Polski SA we wszystkich zestawieniach wysyłanych do NBP zgodnie z Regulaminem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

Z poważaniem,

Marta Kępa                  Błażej Wajszczuk
Prezes Zarządu             Sekretarz, Członek Zarządu

footer