Materiały do pobrania:

 

pdf1_Zaproszenie_na_WZC_ACI_Polska_20_05_2021.pdf

pdf2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadzenia_20_05_2021.pdf

pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_20_05_2021.pdf

pdf4_Tresc_proponowanych_przez_Zarzad_uchwal_20_05_2021.pdf

pdf5_PELNOMOCNICTWO_WZC_20_05_2021.pdf

pdf6_Bilans_2020.pdf

pdf6A_Bilans_aktywa_2020.pdf

pdf6P_Bilans_pasywa_2020.pdf

pdf7_Rachunek_wynikow_2020.pdf

pdf8_Sprawozdanie_finansowe_2020.pdf

pdf9_Wprowadzenie_2020.pdf

pdf10_Komisja-Rewizyjna-ACI-2020-sprawozdanie-na-Walne-20052021.pdf

pdf11_Komisja_ds_profesjonalizmu_raport2020-2021.pdf

footer