Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi w składzie:


Prezes: Marta Kępa

Zarząd w składzie: Bartłomiej Małocha, Błażej Wajszczuk, Mirosław Smoliński,  Wojciech Galiński, Henryk Sułek


Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie wybrało na następną kadencję


Prezesa:


Marta Kępa


Zarząd w składzie:


Bartłomiej Małocha
Błażej Wajszczuk
Wojciech Galiński
Mirosław Smoliński
Henryk Sułek


Komisję Rewizyjną w składzie:


Jan Lemiech
Marta Pakuła-Boryczka
Maciej Zatorski


Poprzedni skład: Marcin Trzykowski, Marta Pakuła-Boryczka, Jan Lemiech


Komisję do spraw Profesjonalizmu w składzie:


Mateusz Bieniek
Andrzej Krzemiński
Tomasz Terelak
Konrad Tyczyński


Poprzedni skład: Tomasz Terelak, Konrad Tyczyński, Krzysztof Zadura


Dziękujemy!

Szersza relacja wkrótce...

footer