Kongres Obligacji Korporacyjnych 23-24 listopada 2023

ACI Polska wspólnie z Central & Eastern Europe Training Advisory oraz pozostałymi partnerami strategicznymi Clifford Chance, Fitch Rating, Bird&Bird, White and Case, zaprasza na Kongres Obligacji Korporacyjnych (X edycja)

Gdzie: Hotel Bristol, Warszawa

Kiedy: 23-24 listopada 2023

Szczegółowe informacje i agenda znajdują się załączonej broszurze [PDF]

Zarząd ACI zdecydował, aby wykupić pulę miejsc i udostępnić po preferencyjnych cenach dla określonej liczby członków Stowarzyszenia ACI Polska.Oferta skierowana tylko dla Członków ACI Polska. Udział w Kongresie z puli miejsc zakupionych przez ACI jest limitowany dla pierwszych kilkunastu osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Członkostwo będzie weryfikowane.

Koszt udziału w Kongresie z puli miejsc wykupionych przez Stowarzyszenie ACI Polska dla Członków ACI wynosi: 600 PLN + VAT

Dla pozostałych Członków Stowarzyszenia ACI Polska zainteresowanych udziałem w Kongresie po wyczerpaniu puli miejsc została wynegocjowana specjalna oferta cenowa: 2200 PLN + VAT

Informacja o przyznanym miejscu z dostępnej puli zostanie przesłana w oddzielnej wiadomości po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.

Dzień 1 – Wybór warsztatu


Invalid Input

Dzień 2 – Wybór warsztatu


Invalid Input

Imię

Pole wymagane

Nazwisko

Pole wymagane

Adres e-mail uczestnika

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail uczestnika

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.

Numer telefonu (wyłącznie na potrzeby organizatora w razie konieczności pilnego kontaktu z uczestnikiem)

Pole wymagane

Instytucja

Pole wymagane

Podaj nazwę firmy lub instytucji, jeśli nie ma jej na powyższej liście

Pole wymagane

Departament

Pole wymagane

Podaj nazwę departamentu, jeśli wybrano opcję "Żaden z powyższych"

Pole wymagane


Prosimy o podanie danych i adresu, na jaki należy wystawić fakturę za szkolenie:Imię i Nazwisko / Firma

Pole wymagane

Ulica

Pole wymagane

Kod pocztowy

Pole wymagane

Miejscowość

Pole wymagane

NIP

Pole wymagane

Adres e-mail, na który ma być wysłana faktura (prosimy powtórzyć adres uczestnika lub podać adres właściwy do korespondencji w sprawie faktur)

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail do faktury

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.Wyrażenie zgody jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie prowadzonej przez CEETA działalności gospodarczej (realizacja Kongresów, szkoleń) oraz Partnerów Strategicznych Kongresu obligacji korporacyjnych 23-24.11.2023

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym również prawo do cofnięcia zgody. Państwa dane nie będą profilowane.

Dane będą przetwarzane przez ACI Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 31 lok 1A, w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez ACI Polska, związanych z szeroko pojętym rynkiem międzybankowym Zgadzając się na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji dotyczących m.in. projektów szkoleniowych, projektów legislacyjnych, korespondencji dotyczącej istotnych zagadnień z obszaru Treasury, a także inicjatyw jakie podejmuje Stowarzyszenie w związku ze swoją działalnością statutową.Informujemy, że niniejsze szkolenie odbywa się dzięki współpracy edukacyjnej pomiędzy ACI Polska i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rzecz rozwoju rynku finansowego. Serdecznie dziękujemy GPW za wsparcie w organizacji wydarzenia.
footer