Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.

Indeks FRA IRS i OIS


Fixingi FRA, IRS i OIS zostały zawieszone do odwołania. Ostatnie dostępne notowania pochodzą z dnia 21 października 2016 (więcej informacji)

 

Zabroniona jest dalsza dystrybucja wszystkich fixingów przez podmioty trzecie na innej stronie internetowej lub wykorzystywania danych do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody ACI Polska.