"Strategic Asset Liability Management, Treasury and Funds Transfer pricing" oraz "Interest Rate Risk in the Banking Book – how to identify, measure and mitigate it?" w ramach 2 dniowego szkolenia ALMACI Polska, dzięki partnerowi wspierającemu GPW, zaprasza na 2-dniowe szkolenie:

Pierwszy dzień:
”Strategic Asset Liability Management, Treasury and Funds Transfer pricing”


Drugi dzień:
”Interest Rate Risk in the Banking Book – how to identify, measure and mitigate it?”
,

które zostanie poprowadzone w języku angielskim przez Panią dr Beatę Lubińską.
Sesja Q&A będzie prowadzona w języku polskim i/lub angielskim.

Prelegent: dr nauk ekonomicznych Beata Lubińska. Treasurer w jednym z londyńskich banków oraz autorka książek "Asset Liability Management Optimisation: A Practitioner's Guide to Balance Sheet Management and Remodelling" i "Interest Rate Risk in the Banking Book: A Best Practice Guide to Management and Hedging", wydanych nakładem wydawnictwa Wiley & Sons.

Gdzie: na Twoim komputerze poprzez aplikację do videokonferencji Teams

Kiedy: 15 grudnia (Strategic Asset Liability Management, Treasury and Funds Transfer pricing) i 16 grudnia (Interest Rate Risk in the Banking Book – how to identify, measure and mitigate it?)

Godziny szkolenia: 09:00 do 17:15 - w tym 40 minutowa przerwa obiadowaKoszt szkolenia dla Członka ACI za 1 dzień wynosi 300 PLN netto.
Całkowity koszt brutto dla członka ACI wynosi 369 PLN (VAT 23%).
Koszt szkolenia dla pozostałych uczestników za 1 dzień wynosi 600 PLN netto.
Całkowity koszt brutto wynosi 738 PLN (VAT 23%).
W przypadku zapisu na obydwa dni cena dla Członka ACI wynosi 500 PLN netto + VAT (615 PLN z VAT), a dla pozostałych uczestników 1000 PLN netto + VAT (1230 PLN z VAT)
Członkostwo będzie weryfikowane. Z uwagi na ograniczaną liczbę miejsc o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Członkowie ACI mają pierwszeństwo.

Zapisanie się na szkolenie i nie wzięcie udziału w nim bez poinformowania o tym fakcie nie później niż 24h przed wydarzeniem, będzie skutkowało obowiązkiem wniesienia pełnej opłaty.
Potwierdzenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.

Proszę zapisać mnie na szkolenie:Prosimy dokonać wyboru

Imię

Pole wymagane

Nazwisko

Pole wymagane

Adres e-mail uczestnika

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail uczestnika

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.

Członkostwo w ACI Polska

Prosimy wybrać jedną z opcji

Instytucja

Pole wymagane

Podaj nazwę firmy lub instytucji, jeśli nie ma jej na powyższej liście

Pole wymagane


Prosimy o podanie adresu, na jaki należy wystawić fakturę za szkolenie:Imię i Nazwisko / Firma

Pole wymagane

Ulica

Pole wymagane

Kod pocztowy

Pole wymagane

Miejscowość

Pole wymagane

NIP

Pole wymagane

Adres e-mail, na który ma być wysłana faktura (prosimy powtórzyć adres uczestnika lub podać adres właściwy do korespondencji w sprawie faktur)

Pole wymagane. Prosimy o podanie prawidłowego adresu e-mail.

Potwierdź adres e-mail do faktury

Podane adresy e-mail różnią się. Prosimy o poprawienie danych.


Informujemy, że niniejsze szkolenie odbywa się dzięki współpracy edukacyjnej pomiędzy ACI Polska i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rzecz rozwoju rynku finansowego. Serdecznie dziękujemy GPW za wsparcie w organizacji wydarzenia.


Wyrażenie zgody jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.


Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym również prawo do cofnięcia zgody. Państwa dane nie będą profilowane.

Dane będą przetwarzane przez ACI Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 31 lok 1A, w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez ACI Polska, związanych z szeroko pojętym rynkiem międzybankowym. Zgadzając się na przetwarzanie danych wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji dotyczących m.in. projektów szkoleniowych, projektów legislacyjnych, korespondencji dotyczącej istotnych zagadnień z obszaru Treasury, a także inicjatyw jakie podejmuje Stowarzyszenie w związku ze swoją działalnością statutową.


footer